wat is omgevingsrecht

Wat is omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht is een verzamelnaam voor alle wetgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij om wetten en regels die van toepassing zijn op bouwprojecten, ruimtelijke ordening, milieu, water en natuur. Het omgevingsrecht heeft als doel de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en te verbeteren. In de bouwwereld is het omgevingsrecht…